HTKK 3.3.1 – HTKK3.3.1 download – Hỗ trợ kê khai 3.3.1

Download HTKK 3.3.1 phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.3.1- Cập nhật phiên bản mới nhất về phần mềm HTKK của Tổng cục thuế

Phần mềm HTKK 3.1.6

Posted by Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất on Tháng Ba 2, 2013


HTkk 3.1.6TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.6, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.9.1 và phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.0.3 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

và Thông tư số 16/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Download Phần mềm HTKK 3.1.6 – ra ngày 05/3/13

(Đã sửa các lỗi và cập nhật ngày 01/04/13)

Đã có HTKK 3.1.7 ra ngày 08/08/13

HTKK 3.2.0 ra ngày 22/01/2014

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , , , , , , , | 16 Comments »

Download HTKK3.1.5 – Phần mềm HTKK 3.1.5

Posted by Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất on Tháng Một 16, 2013


htkk 3.1.5TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.5, phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.0.2 và ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.9 đáp ứng nghiệp vụ quyết toán thuế TNCN, TNDN năm 2012

Download Phần mềm HTKK 3.1.5

Download Phần mềm HTKK 3.1.6 ra ngày 5/3/13

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Download HTKK3.1.4 Tổng cục thuế ra ngày 18/10/12

Posted by Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất on Tháng Mười 19, 2012


TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.4

Download HTKK 3.1.4 update ngày 18/10/12.

Download Phần mềm HTKK 3.1.6 ra ngày 5/3/13

 

Để đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/08/2012 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.1.4 với nội dung cụ thể như sau:

–         Bổ sung thêm các mẫu biểu phụ lục miễn giảm thuế GTGT, TNDN dưới dạng file excel ban hành kèm theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC, bao gồm:

+  Phụ lục miễn giảm thuế TNDN – Mẫu số: 01/MGT-TNDN

+  Phụ lục miễn thuế GTGT – Mẫu số: 02/MT-GTGT

–         Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 07/KK-TNCN:Ứng dụng hỗ trợ tính chỉ tiêu Tổng số thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong kỳ [29] trên tờ khai 07/KK-TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần đồng thời cho phép sửa giá trị này trong trường hợp cá nhân có thu nhập tính thuế đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần được miễn thuế từ 01/7/2012 đến hết 31/12/2012 theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải Bộ cài và Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK phiên bản 3.1.4 theo địa chỉ tại:

http://www.htkk.com.vn  Hoặc

Download Phần mềm HTKK3.1.4

Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử của Tổ hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK mà Cục Thuế đã cung cấp.

Tổng cục Thuế trân trọng kính báo./.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Download HTKK 3.1.3 – Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.1.3 Ngày 28/05/12

Posted by Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất on Tháng Năm 29, 2012


Ảnh

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.3

Download HTKK 3.1.3 ra ngày 05/06/12 Khắc phục lỗi

Download Phan mem HTKK 3.1.4 cua tong cuc thue ra ngay 18/10/12

Để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ cho phép gia hạn nộp thuế đối với số thuế Giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 4, 5, 6 năm 2012 theo Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ ngày 10/5/2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và công văn số, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.1.3 với nội dung cụ thể như sau:

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , | 2 Comments »

Phần mềm HTKK 3.1.2- tải HTKK3.1.2 – Hỗ trợ kê khai 3.1.2 – Download HTKK 3.1.2 của tổng cục thuế

Posted by Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất on Tháng Ba 16, 2012


Tổng cục Thuế thông báo

Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.2 và phần mềm công cụ hỗ trợ quyết toán thuế (QTTNCN) phiên bản 3.0.1

HTKK 3.1.2 của tổng cục thuế ngày 16/03/2012

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

HTKK 3.1.1 download – tải phần mềm HTKK3.1.1 – HTKK 3.1.1 tong cuu thue

Posted by Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất on Tháng Ba 13, 2012


 Về việc nâng cấp phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK 3.1.1)

Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai phiên bản 3.1.1 nhằm cập nhật sửa lỗi chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế 03/TNDN đối với doanh nghiệp có thu nhập tính thuế TNDN âm.

Tải HTKK 3.1.1  ngày 03/02/12

Tải Phần mềm HTKK3.1.1 update ngày 24/02/12

Lưu ý:

- Chỉ doanh nghiệp có thu nhập tính thuế TNDN âm mới phải cài đặt nâng cấp ứng dụng HTKK 3.1.1 để thực hiện kê khai tờ khai quyết toán 03/TNDN. Đối với các doanh nghiệp khác vẫn có thể sử dụng phiên bản HTKK 3.1.0 để kê khai quyết toán thuế TNDN bình thường.

– Người sử dụng chỉ cần gỡ bỏ ứng dụng HTKK phiên bản 3.1.0 đã có trên máy tính trước khi thực hiện cài đặt ứng dụng HTKK 3.1.1. Trường hợp doanh nghiệp có thu nhập tính thuế âm thì cần xoá dữ liệu tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2011 đã có trên ứng dụng HTKK phiên bản 3.1.0 và thực hiện kê khai lại tờ khai quyết toán TNDN trên ứng dụng HTKK 3.1.1.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải thông tin liên quan đến phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế tại địa chỉ sau:

Download HTKK 3.1.1  ngày 03/02/12

Download Phần mềm HTKK3.1.1 update ngày 24/02/12

Hoặc tại website http://vacom.com.vn Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử của Tổ hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK mà Cục Thuế đã cung cấp.

Tổng cục Thuế trân trọng kính báo
HTKK 3.1.1 vừa được cập nhật bản mới ngày 24-02-2012.

Bản này cập nhật
– Tờ khai 03/TNDN: Chỉ tiêu [B14] cho phép nhập số âm
– Phụ lục 03-5/TNDN: Kiểm tra nếu tính [18] = [15] – [16] – [17] < 0 thì [18] = 0

Bạn nào làm ở doanh nghiệp có thu nhập từ kinh doanh BĐS mà bị âm thì phải cập nhật bản mới này.


Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2011

Posted by Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất on Tháng Ba 3, 2012


Chưa kể đến các trường hợp được miễn thuế từ tháng 08 đến tháng 12 năm 2011, vì bản chất phức tạp của sắc thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nên có khá nhiều trường hợp được hoàn thuế TNCN mà không phải ai cũng biết. Dưới đây chỉ là 05 trường hợp phổ biến nhất:

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế

Posted by Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất on Tháng Ba 1, 2012


Luật Quản lý thuế (QLT) số 78/2006/QH11 ra đời được hơn 4 năm, được đánh giá là có vai trò quan trọng trong điều hành chính sách thuế, góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật QLT, đã phát sinh nhiều bất cập, vướng mắc, không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, mà còn hạn chế tính hiệu quả của công tác QLT. Do vậy, Bộ Tài chính đã có đề xuất sửa đổi, bổ sung để đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện hiện đại hoá công tác QLT, phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng với điều kiện thực tiễn Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Một số nội dung mới hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011

Posted by Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất on Tháng Hai 17, 2012


   Việc quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) hàng năm đã được Bộ Tài chính hướng dẫn tại các Thông tư: số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008; số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009; số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010; số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011. Tuy nhiên, do trong năm 2011 có một số thay đổi trong chính sách miễn, giảm thuế TNCN. Vì vậy, để đảm bảo quyết toán thuế TNCN năm 2011 thực hiện được thống nhất giữa các địa phương, tổ chức và người nộp thuế; ngày 17/01/2012 Tổng cục Thuế đã có công văn số 230/TCT-TNCN hướng dẫn thêm một số điểm cụ thể về việc quyết toán thuế TNCN năm 2011 như sau:

Download Phần mềm quyết toán thuế TNCN 3.0

Đọc tiếp »

Posted in Tin tức | Leave a Comment »

Một số nội dung thay đổi, bổ sung mới về thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2012

Posted by Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất on Tháng Hai 15, 2012


Để tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất kinh doanh hàng hoá, nhằm khuyến khích sản xuất phát triển đồng thời thực hiện tốt chiến lược cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, đáp ứng trong tình hình hội nhập quốc tế, ngày 5/01/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 05/2012/TT-BTChướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP  ngày  8/12/2011 của Chính phủ về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB). Ngoài những nội dung đã và đang thực hiện tại Thông tư số 64/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính, Thông tư số 05/2012/TT-BTC hướng dẫn bổ sung thêm một số nội dung mới về thuế TTĐB,  cụ thể như sau:

Đọc tiếp »

Posted in Tin tức | Leave a Comment »

 
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 597 other followers